cremacion o entierro
Blog

Cremació o enterrament: quina és la millor opció i per què

31 maig 2024
Compartir

Cremació o enterrament? És una decisió complicada a la qual s’enfronten les famílies quan falta una persona estimada, i tampoc no és fàcil prendre-la quan fas una planificació prèvia d’aquesta mena de qüestions. A Àltima, t’ajudem a triar l’opció més adequada en el moment precís.

El procés de cremació

La cremació consisteix en la incineració de la persona estimada, un procés que sol durar prop de tres hores. Després, les cendres es dipositen en una urna. Què es pot fer després? Les famílies poden conservar-les en un cementiri, escampar-les segons la normativa mediambiental corresponent o custodiar-les d’alguna altra manera, ja que es poden dividir i fins i tot convertir en joies.

Cada cop més famílies trien aquesta opció per qüestions econòmiques i pràctiques, que són motius de pes quan s’ha de triar entre cremació i enterrament.

Avantatges i desavantatges de la cremació

Abans de triar la cremació quan mor algú que estimem, cal conèixer els avantatges i els desavantatges d’aquest procés per sospesar-los i prendre la decisió més adequada. Entre els avantatges de la incineració podem parlar de:

 • És més barata que l’enterrament, perquè requereix menys serveis funeraris.

 • Les cendres es poden conservar en menys espai.

 • El procés és més ràpid i pràctic, sobretot, si cal un trasllat.

 • Té menys despeses de manteniment que un enterrament tradicional.

 • Permet a les famílies conservar les cendres i custodiar-les, si volen.

 • La major part de les religions accepten la cremació.

 

Ara bé, la cremació també presenta uns determinats desavantatges en comparació amb l’enterrament:

 • Obliga a triar com es gestionen les cendres, perquè hi ha més opcions disponibles que si s’opta per l’enterrament, que només es pot fer en cementiris.

 • Què contamina més, la cremació o l’enterrament? No queda clar, però el corrent més estès és que en el procés d’incineració es desprenen gasos perjudicials per al medi ambient. Tot i això, cada cop hi ha més progressos perquè el procés sigui tan respectuós amb l’entorn com es pugui.

 • Si s’opta per escampar les cendres, la família no disposarà sempre d’un lloc físic on pugui recordar la persona estimada.

Menys cost i més flexibilitat

Si comparem els avantatges i els desavantatges entre la cremació i l’enterrament, el fet de triar la primera opció acostuma a obeir a qüestions econòmiques i pràctiques, com ja hem indicat.

D’una banda, la incineració és més econòmica que l’enterrament, perquè implica menys costos afegits tant pel que fa a serveis funeraris immediats com de manteniment posterior.

A més a més, incinerar una persona estimada implica més flexibilitat: es pot triar la destinació de les cendres, entre més opcions; és més fàcil traslladar-les quan els familiars viuen en un lloc diferent, permet més llibertat pel que fa a l’elecció de la cerimònia i els ritus de comiat, etc.

El procés de l’enterrament

L’enterrament segueix sent l’opció majoritària entre les famílies quan mor una persona estimada. El motiu principal és la tradició, per bé que també ho és que hi hagi un lloc físic on es pugui recordar la persona difunta.

Avui dia, el factor cultural i religiós té un paper important a l’hora de triar l’enterrament, encara que també es considera una opció més natural per als qui actualment prefereixen els enterraments ecològics.

El procés d’enterrament implica una necessitat més gran de serveis funeraris associats i, per tant, és més complex.

Avantatges i desavantatges de l’enterrament

Què és millor, l’enterrament o la cremació? Per a prendre aquesta decisió, també hem de valorar quins són els beneficis i els inconvenients de la inhumació. Comencem pels avantatges:

 • Permet mantenir les tradicions culturals i religioses.

 • Respecta el procés natural de descomposició després de la defunció.

 • És compatible amb gran part de religions, tret de determinades excepcions.

 • Permet disposar d’un espai físic on es pugui recordar la persona estimada, que, segons els experts, és fonamental per a afrontar el procés de dol. A més a més, permet que els familiars que no visquin al mateix lloc tinguin un espai on acudir quan vulguin honrar la memòria de la persona que estimen o, simplement, dipositar-hi flors.

 • Encara que generalment es fa en cementiris públics, també es pot fer en cementiris privats, si la família vol.

 • Cada cop hi ha més opcions sostenibles que permeten que l’enterrament sigui una opció ecològica.

 

Tot i això, també hem de tenir en compte els inconvenients de l’enterrament respecte de la cremació:

 • És una opció més cara, perquè implica més serveis funeraris associats, així com més despeses de conservació i manteniment posteriors.

 • Tenir un lloc d’enterrament fix dificulta que els familiars que resideixen lluny puguin recordar la persona estimada en aquest espai físic concret quan vulguin.

 • L’única opció per a un enterrament a Espanya és fer-ho en un cementeri autoritzat, i això obliga a fer un seguit de tràmits i a assumir determinades despeses obligatòries.

 • Els qui defensen que aquesta opció és menys respectuosa amb el medi ambient recorden que la descomposició natural després de la defunció pot durar entre quinze i vint anys, o fins i tot més, si tenim en compte el fèretre, la roba, els vernissos i altres productes que s’hagin pogut fer servir.

Conservació de les tradicions familiars

A l’hora de triar entre cremació o enterrament, la segona opció té més pes entre les famílies amb arrelament cultural i religiós, perquè són més propenses a voler conserva les tradicions.

L’enterrament té un rerefons emocional, sobretot, perquè ofereix la possibilitat de visitar el lloc d’enterrament de la persona estimada sempre que es vulgui.

Per tant, en l’elecció final entre cremació o enterrament, les famílies han de considerar els factors associats a tots dos processos.