Pressupost funerari Básic amb Sala Vetlla*

DESCRIPCIÓ DE SERVEIS CONTRACTATS (*) IMPORT
SERVEI DE FÈRETRE: GAMMA EPSILON 532 466,39 €
PERSONAL ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ AL SERVEI 207,29 €
TRAMITACIÓ INHUMACIÓ/INCINERACIÓ 52,86 €
CERTIFICATS DE DEFUNCIÓ I IMPRESOS VARIS 52,87 €
SERVEI DE RECOLLIDA: PERSONAL, MATERIALS I AMBULÀNCIA 260,14 €
SERVEI DE CONDICIONAMENT I ENFERETRAMENT 310,93 €
VESTIR AMB ROBA O SUDARI 68,40 €
COTXE FÚNEBRE 177,23 €
TANATOESTÈTICA 204,13 €
DE VETLLA TANATORI RONDA DE DALT BARCELONA 573,14 €
BASE IMPOSABLE 2.373,38 €
IVA (21 %) 498,41 €
TOTAL SERVEI FUNERARI 2.871,79 €

(*) Servei Bàsic amb serveis que són necessaris gestionar i realitzar internament per a control del servei funerari tant en tema sanitari-legal, com per a la planificació de processos.

Addicionalment s'haurà de contractar el servei de crematori o cementiri, per exemple: PVP inhumar en nínxol propi en CBSA: 345,62€ (IVA inclòs).

Aquests pressupostos són orientatius i modulables amb altres serveis addicionals que li poguessin interessar com a tipus de fèretre o de cerimònies, composicions florals, etc..

Per a més informació, li agraïm es posi en contacte amb nosaltres, on un assessor funerari es posarà a la seva disposició sense compromís per a adequar-lo a les seves necessitats i pressupost..