Sol·licita pressupost

Moltes gràcies per la seva confiança en triar a grup ÀLTIMA per informar-se sobre preus de serveis funeraris.

Un servei funerari és un servei personalitzat que, depenent de les necessitats i desitjos dels familiars, pot tenir diferent composició, si bé hi ha uns elements mínims que han de contractar-se tant per motius higiènic-sanitaris i de legalitat com per a la correcta gestió i planificació de tot el procés.

Per agilitar la seva cerca li facilitem dos Pressupostos que li poden ser d'utilitat:

Servei
funerari Bàsic

2.105,07 €IVA inclòs

Servei
funerari Bàsic
amb Sala Vetlla

2.849 €IVA inclòs

Addicionalment, s'haurà de contractar el servei de Crematori o Cementiri, segons les tarifes vigents en la població de destinació, i que gestionarem i contractarem per vostè en el moment de la tramitació del servei funerari.

DEMANAR PRESSUPOST

Puede consultar las tarifas vigentes de los servicios y complementos que puede añadir a dichos presupuestos, si así lo desea en el Tanatorio ÁLTIMA de su interés.

VER TARIFAS