mivoluntad

Per a la seva tranqui·litat i de la seva família

Contracti en vida el seu servei funerari

Visitar el web

Preus a l'abast de totes les famílies

Demani'ns pressupost sense compromís.

Demanar pressupost

Article.

Morbiditat

17-09-2015

El terme morbiditat fa referència a la proporció de persones que emmalalteixen en un període de temps i un espai determinat.

La paraula morbiditat ve del llatí "morbidus" que significa sense salut o malaltís. El concepte de morbilitad serveix per a indicar l'evolució d'alguna malaltia o epidèmia d'una àrea concreta, mesura l'impacte de la malaltia en relació a la població. Aquest indicador serveix per calcular les possibilitats de contraure aquesta malaltia i pot contribuir a la recerca d'una solució.

En epidemiologia també s'usa el concepte de taxa de morbiditat, que s'expressa en percentatge, i és un indicador de la freqüència de la malaltia, es mesura la proporció de malalts respecte a una població.

Les taxes de morbiditat més utilitzades són:

Taxa de prevalença puntual i de període: recull tots els casos de la malaltia, els nous i els antics, en un temps i un període determinat. Per obtenir la prevalença puntual (PP) cal dividir el nombre de casos existents (Ct) entre la població en aquest moment (Nt) PP = Ct / Nt. També es pot calcular la taxa d'un període de temps determinat comptant els casos entre un període de temps donat.

Taxa d'incidència: indica la velocitat a la qual avança l'epidèmia i freqüència amb què apareixen nous casos de malaltia en un temps i període determinat. la Taxa d'Incidència (TI) es calcula com el quocient entre el nombre de casos nous (Incidència) i el nombre d'habitants de la població total exposada (PT) en un període: TI = I / PT

Taxa de morbiditat específica o particular: són les taxes de prevalença i incidència, però no es calculen per una zona geogràfica concreta sinó per grups de població específics, per exemple per sexe o per edats. Així s'entén com una malaltia pot afectar determinats grups de població.

?

Categories: Cultura funerària


Article anterior Article següent