tanatoestetica y tanatopraxia
Blog

Tanatoestètica i tanatopràxia: diferències, tècniques i professió

31 maig 2024
Compartir

La tanatoestètica i la tanatopràxia són dos conceptes que, de vegades, confonen i, encara que en els dos casos ens referim a la preparació de la persona estimada després de la defunció, les tècniques que s’hi fan servir són diferents. Avui, a Àltima aclarim les diferències entre aquestes dues professions.

Comprenem la tanatoestètica i la tanatopràxia

Hi ha una certa confusió entre els termes tanatoestètica i tanatopràxia. És cert que tenen moltes semblances, però també presenten diferències importants.

Què és la tanatoestètica i quin origen té?

Comencem definint la tanatoestètica per saber en què consisteix. Aquesta disciplina inclou el conjunt de tècniques per a la restauració i la cura estètica d’una persona difunta.

És el pas següent a la preparació del difunt perquè s’adequa i es prepara de manera visual perquè tingui una aparença natural i digna. Això permet als familiars un comiat més reconfortant, perquè veuen la persona estimada tal com era.

Per aconseguir aquest objectiu s’apliquen tècniques estètiques mitjançant l’aplicació de maquillatge i d’altres materials, amb la finalitat de millorar l’aparença de la persona difunta.

Què és la tanatopràxia i quin origen té?

Vegem ara què és la tanatopràxia. Es tracta d’una especialitat que fa servir tècniques diferents per a la higiene, la conservació, la restauració, la cura estètica i l’embalsamament d’una persona difunta. És el conjunt de pràctiques que tracten de millorar tant l’estat visible del difunt com el que no es veu.

La tanatopràxia té l’origen en l’antic Egipte i té per finalitat cuidar la persona difunta i preservar-la perquè els familiars puguin acomiadar-la, fins i tot encara que hagin passat alguns dies.

Les tècniques que fa servir se centren, per tant, en la neteja i la conservació del difunt.

Diferències clau entre aquestes dues pràctiques

La principal diferència entre la tanatoestètica i la tanatopràxia és que la primera deriva de la segona. La tanatopràxia s’encarrega d’una preparació més general, mentre que la tanatoestètica és una feina més específica.

Procediments i tècniques de la tanatoestètica i la tanatopràxia

Tot i les semblances entre la tanatoestètica i la tanatopràxia, cada disciplina aplica tècniques i procediments propis.

La tanatopràxia no només acostuma a abordar l’aparença del cos, sinó també l’interior; per això, el tanatopràctic s’ocupa de qüestions com, per exemple:

  1. La desinfecció i la neteja del difunt per eliminar els bacteris que acceleren el procés de descomposició. Aquesta higienització es fa amb productes químics perquè la vetlla no suposi un risc per als familiars.

  2. L’extracció de teixits i d’altres elements. De vegades, el tanatopràctic s’encarrega d’extreure pròtesis o marcapassos.

  3. La conservació i l’embalsamament del difunt.

  4. La restauració i la construcció, feines necessàries quan la defunció s’ha produït per accident o per malaltia amb seqüeles visibles.

  5. El maquillatge i la roba de la persona difunta.

Pel que fa a la tanatoestètica, les funcions que fan aquests professionals són:

  • Recollir la persona difunta i rebre-la.

  • Col·locar el difunt i aixecar-li el cap.

  • Verificar la persona difunta i treballar-hi.

  • Vestir el difunt, pentinar-lo i maquillar-lo.

  • Col·locar el difunt al fèretre.

Quant de temps duren aquests processos?

L’aplicació dels diferents procediments i tècniques de tanatoestètica i tanatopràxia pot durar diverses hores, amb la finalitat que la persona difunta tingui la millor aparença final possible.

Depenent del cas i de les circumstàncies del difunt, aquest temps es pot allargar més o menys, per bé que els professionals que s’hi dediquen tenen un domini de les pràctiques que duen a terme, i això els permet lliurar la persona difunta als familiars al més aviat possible perquè puguin donar-li el comiat que vulguin.

Aspectes clau de les professions de tanatoestètica i tanatopràxia

El nombre de professionals que es dediquen a la tanatoestètica i la tanatopràxia continua creixent cada dia, perquè hi ha molta demanda de personal qualificat per a dur a terme aquestes feines.

Quins estudis es requereixen?

Hi ha nombrosos cursos de tanatoestètica i tanatopràxia que proporcionen als professionals els coneixements necessaris per a desenvolupar aquesta feina i els ensenyen les tècniques per a dur a terme aquestes funcions.

És important que aquesta formació la imparteixi una escola acreditada legalment perquè adquireixis de debò les competències i les habilitats necessàries per a esdevenir un professional en tanatoestètica i tanatopràxia.

Per a millorar les sortides professionals, s’acostuma a recomanar que es facin els dos cursos, perquè això amplia les oportunitats laborals en el futur.

I cal remarcar que els estudis de tanatoestètica i tanatopràxia no són títols superiors; és a dir, no hi ha grau universitari, màsters oficials o formacions professionals d’aquestes branques. Generalment, són cursos específics que s’imparteixen en diverses escoles.

Quin és el sou mitjà d’un especialista en tanatoestètica i tanatopràxia?

A més de les sortides professionals i l’àmplia oferta laboral que hi ha, un dels principals atractius d’estudiar tanatoestètica i tanatopràxia és el sou. Aquests professionals qualificats poden arribar a cobrar uns 2.000 euros al mes.

Aquesta xifra fins i tot pot ser més alta, com més preparat estigui el professional en qüestió. Per això, per a moltes persones resulta molt interessant enfocar la carrera professional cap a aquest àmbit.

La gran majoria de companyies funeràries ofereix aquest tipus de serveis als familiars quan mor una persona estimada, per això és necessari que comptin amb professionals qualificats que puguin aconseguir que la persona difunta tingui l’aspecte més natural i digne.

A Àltima sempre intentem oferir a les famílies els serveis funeraris més complets. Pots consultar totes les opcions disponibles per a personalitzar al màxim el comiat de la persona que t’estimes.