Política de privacitat

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DATS PERSONALS

Qui és el responsable del tractament?

Identitat: EYSIUS EUROPA, S.L.
NIF: B-63230759.
Adreça: C/Saragossa, núm. 6, 08830, Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Telèfon: 936545928
Email: protecciondades@altima-sfi.com

 

           

¿Para qué utilizamos los datos personales y cuál es la base de legitimación?

Ejecución contrato: Prestar servicios, gestionar el pago, contactar con el cliente.

Consentimiento: Atención consultas, marketing.

Interés legítimo: Enviar info comercial.

Obligación legal: Solicitudes interesados.

 

Quines dades tractarem?

 • Dades identificatives
 • Dades de contacte
 • Dades econòmiques i bancàries
 • Dades acadèmiques i professionals
 • Dades historial navegació

 

Destinataris de dades personals

Es contracten serveis auxiliars amb proveïdors de serveis que, com a encarregats de tractament, s'han compromès al compliment de les disposicions normatives, d'aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la contractació.

 

Quan i com obtenim les dades?

Recopilem informació sobre tu quan sol·licites informació a través de formularis de la web o facis servir l'Espai Per al Record.

 

Quins drets pot exercitar?

Teniu dret a accedir, rectificar o suprimir les vostres dades personals. En alguns casos, també té altres drets, per exemple, a oposar-se que fem servir les seves dades oa portar-les.

 

 

ELYSIUS EUROPA, S.L., amb la seva marca comercial ALTIMA SERVEIS FUNERARIS INTEGRALS (d'ara endavant, ÀLTIMA) respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privadesa dels usuaris i el secret i seguretat de les dades de conformitat amb el que estableix la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, i aplica les mesures tècniques i organitzatives apropiades a fi de garantir i poder demostrar que el tractament de dades de què ÀLTIMA és responsable, compleix amb la referida normativa.

1.   QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

El responsable del tractament de les dades personals és ELYSIUS EUROPA, S.L. (d'ara endavant, ÀLTIMA), amb domicili social al C/Saragossa, núm. 6, 08830, Sant Boi de Llobregat (Barcelona) i NIF B-63230759. Email: protecciondatos@altima-sfi.com.

2.   QUINES DADES PERSONALS TRACTAREM?

ÀLTIMA únicament tracta les dades personals que són rellevants per a les finalitats esmentades al següent Apartat 4. En concret, tracta les següents categories de dades personals de l'interessat (llista indicativa, no exhaustiva), amb independència de la legitimació del tractament i que aquestes s'obtinguin de terceres fonts o directament de l'interessat:

 • Dades identificatives: nom, cognoms i número didentitat/passaport.
 • Dades de contacte: adreça de correu electrònic, adreça postal i telèfon
 • Dades econòmiques i bancàries, necessàries per a la correcta prestació del servei.
 • Dades del servei contractat. Aquestes dades són necessàries per a la correcta prestació del servei.
 • Altres dades facilitades voluntàriament per linteressat o tercer en contactar per qualsevol motiu (efectuar una reclamació o consulta, etc.) i donar resposta. Si sou client, quedareu integrats a l'expedient del contracte i s'utilitzaran per a la correcta prestació del servei (dades de contacte d'un tercer per a notificacions, dades de tercers que són autoritzades pel client per realitzar gestions diverses en nom seu en relació amb el vostre contracte).
 • Dades acadèmiques i professionals: formació/titulacions, experiència professional, i totes aquelles dades que s'incorporin al CV, en el cas dels processos de selecció.
 • Dades de l'historial de navegació: adreça IP, pàgines web visitades i país des del qual es fa la connexió.

Amb caràcter general, només es tractaran les dades personals de menors d'edat quan els seus pares o tutors legals hagin prestat el seu consentiment per al tractament que sigui necessari en execució del contracte/servei corresponent, el compliment d'una obligació legal i/o en el nostre interès legítim.

3.   QUAN I COM OBTINTEM LES DADES?

El lliurament de dades personals a través dels formularis de la web és absolutament voluntària, si bé la manca de facilitar determinades dades pot provocar la impossibilitat d'obtenir resposta.

De la mateixa manera, hi haurà dades de caràcter personal requerides per a la prestació de serveis contractats que serà imprescindible proporcionar; en aquest cas informarem del caràcter obligatori i/o necessari de facilitar les dades personals per al funcionament del servei.

En aquest sentit, s'inclou en el concepte de “client” qualsevol interessat que tingui la condició de: declarant, contractant, mort, designat, familiars del difunt o drethavent, que estableixi una relació contractual o de serveis. En cas que les dades personals siguin aportades per persona diferent del seu titular, recaurà en l'aportant l'obligació de traslladar prèviament aquesta informació al titular de les dades personals, així com de demanar-ne el consentiment quan sigui necessari per al seu tractament per part nostra.

4.  ¡PER A QUÈ UTILITZEM LES DADES PERSONALS I QUINA ÉS LA BASE DE LEGITIMACIÓ?

Utilitzem les dades personals amb les següents finalitats i amb la base legitimadora següent segons el cas:


FINALITAT

BASE LEGAL

Executar i mantenir la relació contractual existent entre ÀLTIMA i els interessats, incloent-hi la comunicació a les entitats financeres de les dades personals estrictament necessàries per fer els pagaments acordats.

Aquesta finalitat inclou el tractament de les teves dades per, principalment:

 • Gestió de les dades de familiars i difunts per a la prestació dels serveis funeraris.
 • Contactar amb tu en relació amb comunicacions informatives relacionades amb els productes o serveis contractats, relatius a serveis/productes funeraris o productes florals (venda online).
 • Gestionar possibles canvis o devolucions un cop ja contractats els serveis/productes funeraris i/o productes florals (si s'aplica), i gestionar sol·licituds d'informació sobre disponibilitat segons si es troben disponibles a cada moment i lloc.
 • Gestionar el pagament dels serveis contractats i/o productes comprats, independentment del mitjà de pagament utilitzat.

Amb fins de facturació, així com posar a disposició de l'usuari els tiquets i les factures dels serveis i/o productes contractats.

Execució d'un contracte (art. 6.1.b) RGPD):

La negativa a facilitar les dades personals que ÀLTIMA sol·liciti podria tenir com a conseqüència la impossibilitat de subscriure o mantenir aquest contracte.

 

 • Atenció de consultes i sol·licituds que usuaris o potencials clients efectuïn. Es tractaran amb la finalitat de gestionar o resoldre la consulta, sol·licitud o petició realitzada.

S'informa a l'usuari que, si opteu per posar-vos en contacte amb ÀLTIMA a través del servei d'atenció al client telefònic, la vostra trucada podrà ser gravada per donar tràmit a la consulta, sol·licitud o petició realitzada per l'usuari.

 • Màrqueting. Es tractaran dades de caràcter personal per gestionar l'enviament d'informació, publicitat i promoció comercial de productes, serveis i activitats del vostre interès relacionats amb els serveis funeraris, inclòs per mitjans electrònics (correu electrònic o SMS).

 

 • Gestionar i controlar el registre a l'Espai Per al Record. D'una banda, tractarem les dades necessàriament perquè et puguis registrar a l'Accés Privat com a Administrador i, d'aquesta manera identificar-te com a usuari i donar accés a les funcionalitats i serveis que estan a disposició com a Administrador. necessitem tractar les teves dades personals, ja que altrament no podríem gestionar el teu registre.

D'altra banda, també podran interactuar Usuaris no registrats, per publicar comentaris o notes de condol. Tractarem les dades personals, si així ens autoritza, per a la gestió de la publicació. El comentari també es podrà publicar de forma anònima si així se sol·licita.

 

 • Personalitzar certes funcionalitats de les pàgines web (per exemple, l'idioma de visualització del contingut) segons les preferències de navegació manifestades pels interessats i analitzar-ne el comportament de navegació (per exemple, seccions que susciten un major o menor nombre de visites) amb el objectiu de millorar els serveis oferts a través de la web. Hi ha més informació al respecte a la Política de Cookies de la pàgina web.
 • Gestionar dades aportades pels candidats a un lloc de treball a través de les dades aportades al formulari facilitat a la secció “Treball” o al CV, amb la finalitat de procés de selecció i reclutament.

Consentiment (art. 6.1.a) RGPD):

Els interessats poden atorgar el seu consentiment a través de formularis de recollida de dades, fent clic als botons d'acceptació o marcant caselles, responent a correus electrònics o fent qualsevol altra clara acció afirmativa.

Els interessats podran revocar el seu consentiment en qualsevol moment, tal com es detalla a l'apartat 8. En qualsevol cas, la retirada del consentiment no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

 • Contactar quan hi hagi una relació contractual, a través de qualsevol mitjà, inclosos mitjans electrònics, per a enquestes de qualitat i similars, que ens ajudin a millorar el servei o dissenyar noves funcionalitats, també per analitzar la satisfacció de la qualitat de l'atenció rebuda davant d'una consulta; a aquest efecte podríem posar-nos en contacte a través de telèfon i/o correu electrònic.

 • Enviar informació comercial, a través de qualsevol mitjà, inclosos mitjans electrònics, quan hi hagi una relació contractual amb l'interessat i la informació sigui sobre productes i serveis similars als contractats. Els interessats podran exercir el seu dret d'oposició al tractament de les seves dades personals per a fins de màrqueting directe.


  Respondre sol·licituds dinformació i suggeriments de clients.


  Realitzar tasques de manteniment de pàgines web per oferir un entorn segur als usuaris.

 

Interès legítim d'ÀLTIMA i/o de tercers (art. 6.1.f) RGPD):

ÀLTIMA considera que l'interès legítim en què fonamenta el tractament de les dades personals preval sobre els drets i les llibertats fonamentals dels interessats, i entenem, per altra banda, que els nostres clients poden raonablement esperar que la seva informació personal es tracti per a aquestes finalitats, ja que el tractament:

En existir una relació contractual prèvia, a través de la qual ÀLTIMA va obtenir de forma lícita les dades de contacte dels seus clients per emprar-los per a l'enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis similars als que inicialment van ser objecte de contractació per part d'aquest (art. 21.2 LSSI).
 

És per a enviaments d'enquestes de satisfacció per poder prestar un servei millor.
 

És part de la gestió ordinària d'un grup d'empreses, que suposa compartir informació amb les companyies del Grup Áltima.
En qualsevol cas, els interessats poden sol·licitar més informació en relació amb l'interès legítim o exercir el seu dret d'oposició, enviant aquesta sol·licitud a protecciondades@altima-sfi.com.

Atender las solicitudes de los interesados o afectados en el ejercicio de los derechos que establece el RGPD.

Obligación legal (art. 6.1.c) RGPD)

ÁLTIMA necesita tratar los datos personales solicitados para cumplir con obligaciones legales.

 

5.  PER QUANT TEMPS CONSERVEM LES DADES?

Les dades derivades de l‟execució d‟un contracte es conservaran mentre es mantingui la relació contractual que hàgim establert, per poder gestionar-la adequadament. Un cop finalitzada aquesta relació, haurem de conservar les dades degudament bloquejades durant un període addicional en què poguessin existir qualssevol responsabilitats legals derivades de serveis facilitats o dels tractaments realitzats.

Les dades personals facilitades per a altres gestions diferents de la relació contractual, com ara consultes, participació a l'Espai per al Record, etc., es conservaran pel temps que resulti necessari per gestionar la vostra sol·licitud, més un període addicional a efectes d'atendre possibles responsabilitats legals derivades aquesta.

En cas que se'ns hagi autoritzat l'enviament de comunicacions comercials, mantindrem les dades fins al moment en què se'ns indiqui que voleu deixar de rebre ofertes, fins i tot encara que hagi finalitzat la relació contractual amb nosaltres.

Les dades de candidats seran conservades durant el termini de dos anys a comptar de la recepció del currículum, conclòs aquest termini es procedirà automàticament a la seva destrucció.

Per al compliment d'obligacions legals i formulació, exercici i defensa de reclamacions una vegada revocades les autoritzacions d'ús de les vostres dades mitjançant la retirada del vostre consentiment, o finalitzades les relacions contractuals o de negoci que hagi establert amb nosaltres, conservarem les vostres dades únicament per a complir les obligacions legals i per permetre la formulació, exercici o defensa de reclamacions durant el termini de prescripció de les accions derivades de les relacions contractuals.

Tractarem aquestes dades aplicant-los les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir que només són utilitzades per a aquestes finalitats.

Destruirem les vostres dades quan hagin transcorregut els terminis de conservació que imposen les normes que regulen l'activitat d'ÀLTIMA i els terminis de prescripció de les accions administratives o judicials derivades de les relacions establertes.

6.   DESTINATARIS DE DADES PERSONALS

(i) Entitats del Grup: Podem compartir les vostres dades personals amb les entitats pertanyents al Grup Àltima, empreses matrius i/o subsidiàries, per a les finalitats previstes en aquesta Política de Privadesa.

Us informem a més específicament, que les Entitats del Grup Àltima comparteixen amb diferent grau d'integració, serveis comuns informàtics i de prestacions de serveis de comptabilitat, gestió de personal i nòmines, entre d'altres, per tal d'aprofitar les sinergies existents, optimitzar recursos i oferir un millor servei als clients.

(ii) Altres Entitats: Les dades personals podran ser així mateix comunicades a altres empreses relacionades amb els serveis funeraris, com asseguradores o mutualitats, col·laboradors i prestadors de serveis, tals com, a títol merament enunciatiu i sense caràcter limitatiu: cementiris, enterradors, marbristes , premsa o qualsevol altre mitjans de comunicació físic o digital d'esqueles, pèrits, advocats, auditors, consultors, especialistes en tràmits de gestoria, entitats financeres, i altres proveïdors i professionals, els quals tractaran les dades personals com a encarregats del tractament en nom i per compte del responsable, amb la finalitat de garantir els serveis prestats per aquest responsable en lexecució del contracte o servei, complir amb les obligacions derivades de la normativa aplicable, en interès legítim i/o conforme el consentiment prestat si és el cas.

ÀLTIMA segueix uns criteris estrictes de selecció de proveïdors de serveis per tal de donar compliment a les seves obligacions en matèria de protecció de dades i es compromet a subscriure-hi el corresponent contracte de tractament de dades mitjançant el qual els imposarà, entre d'altres, les següents obligacions: aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades; tractar les dades personals per a les finalitats pactades i atenent únicament les instruccions documentades d'ÀLTIMA; i suprimir o tornar les dades a ÀLTIMA un cop finalitzi la prestació dels serveis.

(iii) Organismes i Autoritats Oficials: Les dades personals seran facilitades a tots aquells destinataris a qui estigui obligat a comunicar aquesta informació en compliment d'obligacions legals, incloent-hi, de manera merament enunciativa i no limitativa: Organismes i Administracions Públiques competents, com l'Agència Espanyola de l'Administració Tributària o les Hisendes Forals, les autoritats de control de protecció de dades personals, les autoritats de control sanitaris i mediambiental, els jutjats i els tribunals, el ministeri fiscal i/o les forces i els cossos de seguretat de l'Estat. Així com Duanes i gestoria encarregada de fer els tràmits amb Duanes quan es faci el trasllat d'un difunt a un país no comunitari.

7.  TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES FORA DE L'EEE

A ÀLTIMA tractem les vostres dades dins de l'Espai Econòmic Europeu i, amb caràcter general, contractem prestadors de serveis ubicats també dins de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) o en països que han estat declarats amb un nivell adequat de protecció.

Tot i això, quan una família sol·licita el trasllat d'un difunt a algun país fora de l'EEE. En aquest cas, facilitarem les dades del difunt i del representant de la família a les autoritats i organismes públics competents complint els tràmits oficials i normatives corresponents a cada país. Per salvaguardar les dades personals s'apliquen les mesures de seguretat establertes al RGPD ia la LOPDGDD, a més de la normativa de protecció de dades del país de destinació.

Si a part de l'anterior, necessitéssim utilitzar proveïdors de serveis que realitzin tractaments fora de l'EEE o en països que no han estat declarats amb un nivell adequat de protecció, ens asseguraríem de garantir la seguretat i la legitimitat del tractament les dades.

8.  QUINS DRETS POTS EXERCITAR I COM?

La normativa reconeix els següents drets en matèria de protecció de dades, aplicables a tot interessat/afectat:

 

DRET

CONTINGUT

Accés

Té dret a obtenir d'ÀLTIMA confirmació de si s'estan tractant o no dades de caràcter personal que el concerneixin, així com accedir a les dades personals que ÀLTIMA disposi.

Rectificació

Podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes o incompletes.

Supressió

Podrà sol·licitar que eliminem les dades personals que el concerneixin quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per les quals es van recollir.

Oposició

Podrà sol·licitar que no tractem les dades personals quan aquestes siguin objecte d'un tractament basat en l'interès públic o legítim. ÀLTIMA deixarà de tractar les dades, llevat que hi hagi motius legítims imperatius o l'exercici/defensa de possibles reclamacions.

Limitació del tractament

Podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades en els següents casos: (i) Mentre es comprova la impugnació de l'exactitud de les seves dades; (ii) Quan el tractament és il·lícit, però l'interessat s'oposa a la supressió de les seves dades; (iii) Quan ÀLTIMA no necessiti tractar les seves dades, però l'interessat les necessiti per a l'exercici o la defensa de reclamacions; (iv) Quan l'interessat s'hagi oposat al tractament de les seves dades per al compliment d'una missió en interès públic o per a la satisfacció d'un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.

 Portabilitat

Rebre en format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, les dades personals facilitades, així com transmetre-les a un altre responsable quan el tractament es basi en el consentiment o en un contracte, i es faci mitjançant mitjans automatitzats.

Presentar una reclamació

En tot cas, com afectat o interessat, té dret a presentar una denúncia davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

L'usuari pot exercir els drets anteriorment indicats a través de l'adreça de correu postal següent: C/ Saragossa, 6, 08830 – Sant Boi de Llobregat (Barcelona) a l'ATT. DEPARTAMENT RESPONSABLE RGPD. També serà vàlida la comunicació realitzada per l'usuari a l'adreça electrònica: protecciondatos@altima-sfi.com. A totes dues vies haurà d'aportar fotocòpia del DNI o document equivalent que acrediti la identitat i sigui considerat vàlid en dret. En cas que s'actuï a través de representació legal, cal aportar, a més, DNI del representant i document acreditatiu de la representació.

9.   ESTAN ASSEGURANCES LES DADES PERSONALS?

ÁLTIMA us assegura la confidencialitat de les vostres dades personals i us garanteix la seguretat d'aquestes, adoptant les mesures necessàries per evitar la vostra alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

10.   CANVIS A LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Realitzarem una revisió d'aquesta Política de Privadesa cada vegada que resulti necessari per mantenir-lo degudament informat, per exemple, amb motiu de la publicació de noves normes o criteris o la realització de nous tractaments. Per tal que pugui valorar l'oposició als tractaments de dades de caràcter personal o donar-se de baixa en algun servei o funcionalitat.

Us avisarem pels canals de comunicació habituals sempre que es produeixin canvis substancials o importants en aquesta política de privadesa.

Aquesta Política de Privadesa ha estat revisada i publicada en data 18/01/22.