Què m'inclou la pòlissa de decessos?

Cada pòlissa de decessos té les seves pròpies cobertures, de manera que ha de ser la mateixa companyia la que indiqui les cobertures contractades.

Em tornen diners?

És possible, però la devolució de capital sobrant s'ha de consultar directament amb la companyia asseguradora.