Quan cal abonar el servei?

El servei s'ha d'abonar abans de la seva finalització o, en cas de finançament, en els terminis acordats.

Es pot pagar el servei en efectiu?

Tal com marca la legislació vigent es pot pagar en efectiu sempre que la quantitat facturada no superi els 1.000 €. En cas contrari, la forma de pagament serà mitjançant transferència o rebut bancari.