COVID-19: Mesures de contenció per a serveis funeraris

Medidas-COVID19

Des d’ÀLTIMA, us volem informar de les darreres mesures de contenció vigents, a partir de 10/09/2021, que emprenem per actuar amb la màxima responsabilitat davant la situació de pandèmia per Covid-19. 

1. ACCIONS PREVENTIVES
 
Es tracta d'una sèrie de mesures de protecció, tant per a les famílies com per a l'equip d’ÀLTIMA, per no afavorir la propagació davant possibles contagis i atenent a la interpretació de normes emanades d'autoritats competents.

1.1 Els nostres assessors reduiran al màxim el contacte amb les famílies que han patit una defunció. Només es permetrà un màxim de dos familiars durant la tramitació, que hauran de venir proveïts amb guants i mascareta, i s'evitarà en tot moment el contacte físic.

1.2 No es realitzaran tramitacions a domicilis o residències, llevat de casos excepcionals.

1.3 No es condicionarà cap difunt declarat COVID19 i tots aquests serveis seran amb fèretre tancat, no estant permesa la seva obertura en cap moment.

1.4 Els serveis de sales de vetlla: han de complir l'aforament màxim de 10 persones que puguin mantenir la distància física interpersonal d’1,5 metres en cada moment, complint les normes d'higiene i seguretat establertes. Si us plau, consulteu capacitat amb el centre on voleu celebrar el servei. És obligatori l'ús de mascareta en centres ÀLTIMA.

1.5 Cerimònies en tanatoris, parròquies i centres de culte: El nombre d'assistents queda limitat al 100% de l'aforament de l'oratori o centre de culte. Si us plau, consulteu capacitat al centre on vulgui celebrar-la.

1.6 Les floristeries dels tanatoris estan obertes al públic.

1.7 Recordem que la web www.altima-sfi.com també permet enviar condolences de forma online, així com penjar fotos i vídeos "in memoriam" a l'Espai per al Record d'aquesta web.

1.8 Les cafeteries a tanatori es regiran per l'aforament estipulat per l'autoritat en cada moment, respectant el criteri general de distància de seguretat. Màxim: 50% aforament interior, taules de 6 clients màxim.

1.9 L’assistència als enterraments en cas d’inhumació es limitarà a la normativa de cada cementiri, i respectant el criteri general vigent de distància de seguretat. Màxim: 10 persones.

1.10 Presència en crematoris: a causa de la dimensió de les sales d'introducció, la presència de familiars en aquesta sala queda limitada a un màxim de 3 persones.

1.11 Els cotxes d'acompanyament o taxis poden ocupar la totalitat de les places, inclosa de del copilot.

1.12 S’incrementa la freqüència de neteja als diversos espais de les instal·lacions d’ÀLTIMA d'acord a la nova normativa vigent.

 
Aprofitem per recordar-vos que és imprescindible que prengueu totes les mesures d’higiene preventives que indiquen les autoritats sanitàries. En tanatoris Altima, és obligatori l'ús de mascareta.

Tot el personal d’ÀLTIMA us volem agrair la vostra comprensió i col·laboració davant d’aquesta situació. 

imagen-pag-bas
Medidas-COVID19