Quant de temps es necessita per obrir un nínxol per tornar a enterrar?

La normativa sobre serveis funeraris a Catalunya, estipula que per obrir una sepultura cal que hagi transcorregut un mínim de dos anys i un dia des de la darrera inhumació. Aquest termini es pot allargar fins a 5 en casos de defuncions per malalties infeccioses, judicials, etc.

On es poden dirigir per fer un curs de tanatopràxia?

Han de dirigir-se particularment a les acadèmies especialitzades.

On m'he de dirigir perquè em donin els resultats de l'autòpsia?

L'autòpsia és una pràctica sanitària sol·licitada pel jutjat que porta la instrucció del cas. És a aquest jutjat a qui cal adreçar-se per aconseguir qualsevol informació relacionada amb l'autòpsia o el seu resultat. 

Puc traslladar en vehicle propi un fèretre?

Per normativa, no es pot traslladar a nivell particular un fèretre, només podria ser traslladat per una empresa funerària autoritzada per a això. A més, ha de ser el centre competent qui faci tots els tràmits relatius al trasllat amb Sanitat.

Passats 5 anys de la defunció, per fer un trasllat a nivell particular, caldria fer una reducció prèvia de les restes i dipositar-les en una caixa específica per a trasllats.