Esparcir cenizas en Cataluña
Blog

Escampar cendres a Catalunya: normativa i regulacions

14 desembre 2023
Compartir

Els últims anys, el nombre d’incineracions s’ha incrementat quan les famílies decideixen el destí de les persones estimades que moren. A Catalunya, segons les dades que hem pogut recollir a Àltima, aquesta modalitat va augmentar més d’un 45% durant l’any 2020, en plena pandèmia, i s’espera que la xifra continuarà augmentant en el futur. Moltes famílies, a més, opten per escampar les cendres de la persona estimada que ha faltat, cosa que planteja el dubte d’on és legal escampar-les a Catalunya. Avui resolem aquesta pregunta.

Llocs autoritzats per a escampar cendres a Catalunya

Hi ha diferents opcions a l’hora de donar un destí a les cendres d’una persona estimada. D’una banda, es poden portar a un cementiri que tingui espais dissenyats específicament per a dipositar-hi l’urna, però també és possible escampar-les.

La legislació espanyola impedeix dipositar les cendres a la via pública i en parcs públics, incloent-hi parcs nacionals o naturals, però no prohibeix fer-ho a la naturalesa i tampoc diu res sobre l’obligatorietat o no d’albergar aquestes cendres en una urna. En principi, les dues coses es poden fer, però cal fixar-se en la normativa de cada comunitat autònoma i, fins i tot, en les ordenances municipals de cada localitat per a saber com es regula en cada lloc.

El ritual d’escampar cendres a Catalunya s’ha de fer de manera controlada i en espais on estigui permès. En cas contrari, s’incorre en un delicte contra el medi ambient i comporta una multa elevada, fet que també ocorre si les cendres es dispersen amb una urna no biodegradable o sense un permís específic.

Els cementiris, lògicament, són els principals llocs autoritzats. Solen tenir diverses opcions per a dipositar-hi o escampar-hi les cendres, i cada vegada hi ha més alternatives de caràcter ecològic.

A més a més, els experts recomanen triar un espai diferenciat i un punt de trobada on puguem recordar les persones estimades, perquè això també facilita el procés de dol.

Es pot escampar cendres a Catalunya fora dels cementiris? En principi no està prohibit, però sí que cal tenir l’autorització pertinent. Per exemple, hi ha famílies que volen escampar les cendres de les persones estimades al mar, però per fer-ho cal tenir un permís de la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) que se sol·licita al Ministeri de Foment o a la comunitat autònoma corresponent.

Si volem estar segurs que la manera d’escampar les cendres de la persona estimada que ha mort és legal, el millor és buscar serveis autoritzats que ens poden ajudar en aquest procés.

Llocs autoritzats per a escampar cendres a Barcelona

Els cementiris són els llocs més ben preparats per a escampar les cendres, perquè disposen de les instal·lacions adequades. A Àltima tenim diversos cementiris autoritzats per a escampar cendres a Barcelona i, en alguns, fins i tot es pot fer de manera ecològica amb uns serveis respectuosos i en entorns naturals.

A més de proporcionar aquests espais innovadors que s'integren en l’entorn natural, a Àltima també oferim altres alternatives molt sol·licitades per les famílies. Per exemple, organitzem cerimònies personalitzades i íntimes, per a les quals tenim autorització en quatre ports on escampar cendres a Catalunya:

 • Barcelona (port del Fòrum).

 • Tarragona (port de Torredembarra).

 • Girona (port de Roses).

 • El Maresme (port del Balís, a Sant Andreu de Llavaneres).

Normativa i tràmits requerits per a escampar cendres a Catalunya

On es poden escampar les cendres a Catalunya? Per a les famílies és complicat, sobretot en els moments difícils de la defunció d’una persona estimada, informar-se sobre els detalls legals referents a escampar les cendres. Per això, és millor acudir a una companyia autoritzada perquè s'ocupi dels tràmits.

En general, els passos que s’han de seguir per a escampar les cendres d’una persona estimada són:

 1. Triar una urna biodegradable per a no incórrer en un delicte mediambiental.

 2. Seleccionar el lloc on es volen escampar les cendres a Catalunya.

 3. Obtenir el permís per a escampar les cendres. Depenent del lloc, caldrà demanar l’autorització a l’ajuntament o a l’administració pública competent.

 4. Organitzar la cerimònia per a escampar les cendres.

Per a saber què hi diu l’ordenança municipal o la normativa de la comunitat autònoma corresponent, sempre és millor consultar a una companyia autoritzada que sàpiga on acudir en cada cas i que compleixi els requisits legals.

Impacte ambiental d’escampar cendres a Catalunya

Escampar cendres a Catalunya, com a qualsevol altra regió, pot suposar un impacte mediambiental si no es fa de manera controlada i regint-se per la normativa vigent.

Quan una incineració no es fa seguint la normativa, a més d’incórrer en un delicte que pot comportar multes, poden produir-se danys en l’entorn com:

 • Alteració del pH del terra que afecti la flora i la fauna locals.

 • Concentració de metalls pesants (provinents, per exemple, d’empastaments dentals).

 • Impacte en la fauna i la flora aquàtiques si s’escampen les cendres en la mar.

Per tot això, per a escampar les cendres a Catalunya hi ha limitacions en unes certes àrees amb l’objectiu de minimitzar l’impacte mediambiental i preservar l'ecosistema. L’ús d’urnes biodegradables és una altra mesura enfocada a reduir aquests efectes negatius.

I, per tot això, ajuntaments com el de Barcelona han ampliat els espais verds als cementiris per a escampar les cendres de manera sostenible, atès que les incineracions ja representen un percentatge majoritari quan es tria el destí d’una persona estimada que ha faltat.