multa por esparcir cenizas en España
Blog

Es pot multar per escampar cendres a Espanya?

23 novembre 2023
Compartir

A vegades és impossible complir els desitjos de les persones estimades després de la defunció per una mera qüestió de legalitat. Encara que no ho creguis, pots rebre una multa per escampar cendres a Espanya si no fas aquest procés d’acord amb la normativa vigent. Avui, a Àltima t’expliquem com s’ha de fer, quines pràctiques estan prohibides i a quines sancions t’exposes si escampes les cendres de la teva persona estimada de manera irregular.

Sancions i multes per escampar cendres a Espanya

La incineració és una opció cada vegada més habitual quan mor una persona estimada, però això comporta prendre després una decisió sobre quina destinació donem a les cendres. A vegades és la família la que se n’encarrega, però la persona morta també pot deixar disposat el que vol que es faci en aquesta situació, per la qual cosa n’hi haurà prou de complir la seva última voluntat.

Però no sempre és fàcil escampar les cendres d’una persona estimada tal com aquesta hauria volgut, perquè hi ha uns certs impediments legals que hem de tenir en compte.

A Espanya, la legislació per a la protecció del medi ambient posa límits molt estrictes a unes certes pràctiques relacionades amb l’escampament de cendres d’un difunt. En alguns casos, pot suposar un delicte ecològic greu per un abocament de residus no autoritzat, fet que comporta una multa per escampar cendres a Espanya de fins a 750 euros.

Per això, és important saber si escampar cendres és legal en cada municipi, perquè la normativa pot variar. I també cal conèixer com es pot fer; és a dir, sota quines condicions cal i es pot actuar en cada cas.

Com es poden escampar unes cendres de manera legal?

El primer que has de tenir clar és que les cendres d’una persona estimada es poden escampar, però sempre que es compleixin els requisits legals establerts. Què hem de tenir en compte per a no rebre una multa si escampem unes cendres?

  • La normativa exigeix que les cendres es dipositin en un recipient biodegradable homologat. No s’hi val qualsevol urna i tampoc és possible escampar únicament les cendres.

  • Encara que no hi ha una regulació d’àmbit estatal, molts municipis tenen normatives locals que poden prohibir que s’aboquin les cendres de la persona estimada en espais naturals (camp, boscos, muntanya, etc.).

  • Es poden dividir les cendres de la persona estimada per escampar-les per diversos llocs diferents o fins i tot donar una destinació diferent d’una part d’aquestes cendres (com ara fer-ne joies, per exemple).

  • Es poden escampar les cendres de la persona estimada amb la intervenció d’una companyia funerària que s’ocupi de tots els tràmits o sol·licitant tots els permisos necessaris. En aquest cas, si volguéssim escampar les cendres al mar, hauríem de demanar autorització a la Direcció General de la Marina Mercant mitjançant el Ministeri de Foment o de l’òrgan corresponent de la comunitat autònoma.

Sigui quina sigui l’elecció, aquest últim punt és ineludible: sempre s’han de tenir tots els permisos adequats.

On es poden escampar les cendres d’un difunt a Espanya? Llocs prohibits i no prohibits per a escampar les cendres

Per evitar la multa per escampar cendres a Espanya en llocs inadequats, és important que coneguis la normativa general però, també, les possibles especificacions del municipi corresponent.

En quins llocs està permès escampar les cendres d’una persona estimada?

  • En espais naturals, tret que la normativa local especifiqui el contrari.

  • Al mar, seguint els procediments adequats i obtenint els permisos necessaris. Mai sense urna.

No obstant això, hi ha llocs en els quals està prohibit escampar les cendres d’una persona estimada. No es pot fer en vies públiques i parcs públics.

Per tant, és crucial respectar les regulacions locals i evitar fer-ho en llocs públics on està prohibit. En principi, a Espanya pots escampar les cendres d’una persona estimada en espais naturals i a la mar, sempre que tinguis els permisos adequats, i també pots fer-ho en llocs privats.

En qualsevol cas, sempre hi ha l’opció de dipositar les cendres de la persona estimada en columbaris, que són nínxols dissenyats especialment amb aquesta finalitat en cementiris i fins i tot tanatoris. I es poden trobar altres opcions ecològiques igualment vàlides i que compleixen la normativa vigent.

Normativa espanyola sobre l’escampament de cendres

A Espanya, la legislació sobre l’escampament de cendres d’una persona estimada regula com s’han de tractar adequadament per no incórrer en delictes mediambientals. És essencial comprendre la normativa per garantir que el procés es fa adequadament i respectuosament.

La llei espanyola estableix que les cendres poden escampar-se en llocs públics, sempre que no representin un perill per a la salut pública ni violin normatives ambientals locals. També es permet escampar-les en llocs privats, sempre que s’obtingui el consentiment del propietari del terreny.

A més a més, les cendres de la persona estimada s’han de dipositar en una urna biodegradable homologada, amb la finalitat d’evitar la contaminació de l’entorn natural i garantir que el procés sigui respectuós amb el medi ambient.

És important indicar que la normativa varia d’una comunitat autònoma a una altra i fins i tot d’un municipi a un altre; per tant, és crucial consultar les normes específiques del lloc on es vol fer i evitar una multa per escampar cendres.

Hem de seguir les regulacions i aconseguir els permisos que siguin necessaris per assegurar-nos que el procés es fa adequadament i respectuosament, tant amb els desitjos del mort com amb l’entorn natural. En aquest últim cas, per descomptat, també per evitar una possible multa per escampar cendres a Espanya il·legalment.